این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

App Components

Android's application framework lets you create rich and innovative apps using a set of reusable components. This section explains how you can build the components that define the building blocks of your app and how to connect them together using intents.