این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Best Practices

Design and build apps the right way. Learn how to create apps that look great and perform well on as many devices as possible, from phones to tablets and more.