این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Connectivity

Android provides rich APIs to let your app connect and interact with other devices over Bluetooth, NFC, Wi-Fi P2P, USB, and SIP, in addition to standard network connections.