این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Data Storage

Store application data in databases, files, or preferences, in internal or removeable storage. You can also add a data backup service to let users store and recover application and system data.

Training