این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

App Resources

It takes more than just code to build a great app. Resources are the additional files and static content that your code uses, such as bitmaps, layout definitions, user interface strings, animation instructions, and more.