این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Location and Sensors APIs

Use sensors on the device to add rich location and motion capabilities to your app, from GPS or network location to accelerometer, gyroscope, temperature, barometer, and more.