برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
ساختن برنامه برای محیط‌های با اندازه‌های مختلف
اندروید بر روی صدها میلیون دستگاه دستی در سراسر جهان قابل اجرا است.
و اکنون از این دستگاه‌ها در اندازه‌های مهیج جدید پشتیبانی می‌کند.

به کاربران خود در حال حرکت اطلاعات ارائه کنید، هر زمان که به آن احتیاج دارند.

در مورد اندروید پوشیدنی بدانید

برنامه‌های خود را برای نمایشگرهای بزرگ بسازید و به محتوای خود زندگی ببخشید.

در مورد تلویزیون اندروید بدانید

برنامه‌های موسیقی خود را به سیستم‌های سرگرمی خودروها بکشانید.

در مورد اندروید خودرو بدانید