این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Build for a Multi-Screen World
Android runs on hundreds of millions of handheld devices around the world,
and it now supports these exciting, new form-factors.

Provide information on-the-go for your users, whenever they need it.

Learn about Android Wear

Build your apps for the big screen and bring your content to life.

Learn about Android TV