این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Welcome to Android Design, your place for learning how to design exceptional Android apps.

Want to know what Android 5.0 has for designers? See New in Android.

Creative Vision