این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Engage & Retain Users

Engaging and retaining active users is the key to success. This is specially true for subscription and in-app purchase models. Here are several tools and techniques to keep your users coming back.

Related Resources