این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Essentials for a Successful App

A focus on quality should be part of your entire app delivery process: from initial concept through app and UI design, coding and testing and onto a process of monitoring feedback and making improvement after launch.