این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Get Users

You’ve published your app, now how do you acquire users? Every app and game is different, but there are some common themes from successful Google Play developers. These best practices are critical to your app or game’s success.