این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Google Play In-app Billing

In-app Billing is a Google Play service that lets you sell digital content from inside your applications. You can use the service to sell a wide range of content, including downloadable content such as media files or photos, virtual content such as game levels or potions, premium services and features, and more. You can use In-app Billing to sell products as

  • Standard in-app products (one-time billing), or
  • Subscriptions (recurring, automated billing)

When you use the in-app billing service to sell an item, whether it's an in-app product or a subscription, Google Play handles all checkout details so your application never has to directly process any financial transactions. Google Play uses the same checkout backend service as is used for application purchases, so your users experience a consistent and familiar purchase flow.

Any application that you publish through Google Play can implement In-app Billing. No special account or registration is required other than a Google Play Developer Console account and a Google Wallet merchant account.

To help you integrate in-app billing into your application, the Android SDK provides a sample application that demonstrates how to sell standard in-app products and subscriptions from inside an app.

To get started, read the documents below or take the Selling In-app Products training class.

Overview
Read this document for a description of the underlying concepts in In-app Billing.
Version 3 API
Read the documents in this section for an overview of the latest version of In-app Billing, as well as implementation details and API reference.
Security and Design
Review these best practices to help ensure that your In-app Billing implementation is secure and well designed.