این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
public interface

DataItem

implements Freezable<T>
com.google.android.gms.wearable.DataItem

Class Overview

The base object of data stored in the Android Wear network. DataItem are replicated across all devices in the network. It contains a small blob of data and associated assets.

A DataItem is identified by its Uri, which contains its creator and a path.

See Also

Summary

Public Methods
abstract Map<String, DataItemAsset> getAssets()
A map of assets associated with this data item.
abstract byte[] getData()
An array of data stored at the specified Uri.
abstract Uri getUri()
Returns the DataItem's Uri.
abstract DataItem setData(byte[] data)
Sets the data in a data item.
[Expand]
Inherited Methods
From interface com.google.android.gms.common.data.Freezable

Public Methods

public abstract Map<String, DataItemAsset> getAssets ()

A map of assets associated with this data item. DataMapItem may be used to store structured data in the network, including assets.

public abstract byte[] getData ()

An array of data stored at the specified Uri. DataMapItem may be used to store structured data in the network.

public abstract Uri getUri ()