این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
AppRestrictionEnforcer / src / com.example.android.apprestrictionenforcer /

EnableProfileActivity.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.apprestrictionenforcer;
18
 
19
import android.app.admin.DevicePolicyManager;
20
import android.content.ComponentName;
21
import android.content.Context;
22
import android.content.Intent;
23
import android.os.Bundle;
24
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
25
 
26
/**
27
 * This activity is started after the provisioning is complete in
28
 * {@link EnforcerDeviceAdminReceiver}.
29
 */
30
public class EnableProfileActivity extends FragmentActivity {
31
 
32
  @Override
33
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
34
    super.onCreate(savedInstanceState);
35
    if (null == savedInstanceState) {
36
      // Enable the newly created profile
37
      DevicePolicyManager manager =
38
          (DevicePolicyManager) getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE);
39
      ComponentName componentName = EnforcerDeviceAdminReceiver.getComponentName(this);
40
      manager.setProfileName(componentName, getString(R.string.profile_name));
41
      manager.setProfileEnabled(componentName);