این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
AppRestrictions / src / com.example.android.apprestrictions /

CustomRestrictionsActivity.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.apprestrictions;
18
 
19
import android.app.Activity;
20
import android.os.Bundle;
21
 
22
/**
23
 * This activity demonstrates how an app can integrate its own custom app restriction settings
24
 * with the restricted profile feature.
25
 *
26
 * This sample app maintains custom app restriction settings in shared preferences. When
27
 * the activity is invoked (from Settings > Users), the stored settings are used to initialize
28
 * the custom configuration on the user interface. Three sample input types are
29
 * shown: checkbox, single-choice, and multi-choice. When the settings are modified by the user,
30
 * the corresponding restriction entries are saved, which are retrievable under a restricted
31
 * profile.
32
 */
33
public class CustomRestrictionsActivity extends Activity {
34
 
35
  @Override
36
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
37
    super.onCreate(savedInstanceState);
38