این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicMediaRouter / res / menu /

main.xml

1
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
2
 
3
  <!-- This ActionProvider is configured to -->
4
  <item
5
    android:id="@+id/menu_media_route"
6
    android:actionProviderClass="android.a