این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicMediaRouter / res / values /

strings.xml

1
<resources>
2
    <string name="menu_present_to">Present to</string>
3
    <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
4
    <string name="secondary_connected">Connected to:\n%s</string>
5