این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicMultitouch / src / com.example.android.basicmultitouch /

MainActivity.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.basicmultitouch;
18
 
19
import android.app.Activity;
20
import android.os.Bundle;
21
 
22
/**
23
 * This is an example of keeping track of individual touches across multiple
24
 * {@link android.view.MotionEvent}s.
25
 * <p>
26
 * This is illustrated by a View ({@link TouchDisplayView}) that responds to
27
 * touch events and draws coloured circles for each pointer, stores the last
28
 * positions of this pointer and draws them. This example shows the relationship
29
 * between MotionEvent indices, pointer identifiers and actions.
30
 *
31
 * @see android.view.MotionEvent
32
 */
33
public class MainActivity extends Activity {
34
    TouchDisplayView mView;
35
 
36
    @Override
37