این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicNotifications / res / values /

strings.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!--
3
Copyright 2013 The Android Open Source Project
4
 
5
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6
you may not use this file except in compliance with the License.
7
You may obtain a copy of the License at
8
 
9
 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10
 
11
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14
See the License for the specific language governing permissions and
15
limitations under the License.
16
-->
17
<resources>
18
 
19
  <string name="description">
20
    Tap the button below to send a notification.\n\nThe notification\'s icon will immediately
21
    appear in the notification bar. Drag the notification bar open to see the full
22
    notification. Depending on which version of Android you\'re running, the full
23
    notification will display an icon and two or three lines of text.
24
    \n\nTap the notification to execute the notification\'s \"action,\" which is an intent
25
    that we associate with the notification when it\'s created. This sample notification\'s
26
    action is to send a browse intent with the url of the Notification docs on
27
    developer.android.com.
28
    \n\nThis sample uses the NotificationCompat API for maximum compatibility with versions
29
    of Android from Froyo (Android 2.2) to the present. Try it on devices or AVDs that are
30
    running different versions of Android. You\'ll see that while the presentation varies
31
    slightly, the basic functional