این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicRenderScript / res / values-v11 /

styles.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
 
4
  <!--
5
    Base application theme for API 11+. This theme completely replaces
6
    AppBaseTheme from res/values/styles.xml on API 11+ devices.
7
  -->
8
  <style name="AppBaseTheme" parent="android:Theme.Holo.Light">
9
    <!-- API 11 theme customizations can go here. -->
10
  </style>
11
 
12
  <style name="FullscreenTheme" parent="android:Theme.Holo">
13
    <item name="android:actionBarStyle">@style/FullscreenActionBarStyle</item>
14
    <item name="android:windowActionBarOverlay">true</item>
15
    <item name="android:windowBackground">@null</item>
16
    <item name="buttonBarStyle">?android:attr/buttonBarStyle</item>
17
    <item name="buttonBarButtonStyle">?android:attr/buttonBarButtonStyle</item>
18
  </style>