این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicRenderScript / res / values /

attrs.xml

1
<resources>
2
 
3
  <!--
4
     Declare custom theme attributes that allow changing which styles are
5
     used for button bars depending on the API level.
6
     ?android:attr/buttonBarStyle is new as of API 11 so this is
7
     necessary to support previous API levels.
8
  -->
9