این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / layout /

card_button_seperator.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
 
3
<merge xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
4
 
5
    <Ima