این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / values /

attrs.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
 
4
  <declare-styleable name="CardStream">
5
    <attr name="animationDuration" format="enum">
6
      <enum name="slow" value="1001"/>
7
      <enum name="normal" value="1002"/>
8