این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / values /

base-strings.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
<!--
3
 Copyright 2013 The Android Open Source Project
4
 
5
 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6
 you may not use this file except in compliance with the License.
7
 You may obtain a copy of the License at
8
 
9
   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10
 
11
 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14
 See the License for the specific language governing permissions and
15
 limitations under the License.
16
-->
17
<resources>
18
  <string name="app_name">BatchStepSensor</string>
19
  <string name="intro_message">
20
    <![CDATA[
21
     
22
       
23
      <p>This sample demonstrates the use of the two step sensors (step detector and counter) and
24
      sensor batching.</p>
25
      <p>It shows how to register a SensorEventListener with and without
26
      batching and shows how these events are received.</p>
27
      <p>The Step Detector sensor fires an
28
      event when a step is detected, while the step counter returns the total number of
29
      steps since a listener was first registered for this sensor.
30
      Both sensors only count steps while a listener is registered. This sample only covers the
31
      basic case, where a listener is only registered while the app is running. Likewise,
32
      batched sensors can be used in the background (when the CPU is suspended), which
33
      requires manua