این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / src / com.example.android.batchstepsensor / cardstream /

StreamRetentionFragment.java

1
/*
2
* Copyright 2013 The Android Open Source Project
3
*
4
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
* you may not use this file except in compliance with the License.
6
* You may obtain a copy of the License at
7
*
8
*   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
*
10
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
* See the License for the specific language governing permissions and
14
* limitations under the License.
15
*/
16
package com.example.android.batchstepsensor.cardstream;
17
 
18
import android.os.Bundle;
19
import android.support.v4.app.Fragment;
20
 
21
public class StreamRetentionFragment extends Fragment {
22
 
23
  CardStreamState mState;
24
 
25
  @Override
26
  public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
27
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);
28
    setRetainInstance(true);
29
  }
30
 
31
  public void storeCardStream(CardStreamState