این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
DelayedConfirmation / Application / res / values /

base-strings.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
<!--
3
 Copyright 2013 The Android Open Source Project
4
 
5
 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6
 you may not use this file except in compliance with the License.
7
 You may obtain a copy of the License at
8
 
9
   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10
 
11
 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14
 See the License for the specific language governing permissions and
15
 limitations under the License.
16
-->
17
<resources>
18
  <string name="app_name">DelayedConfirmation</string>
19
  <string name="intro_message">
20
    <![CDATA[
21
     
22
       
23
      Demonstrates how to create a DelayedConfirmationView in your wearable app. In this
24
      sample, pressing a button on the phone app sends a message to the wearable to start a simple
25
      activity. This activity displays a DelayedConfirmationView that starts when the user presses "Start
26
      Timer." Then, callbacks are implemented on both the wearable and phone to show when the timer is
27
      selected or finishes. The activity on the wearable uses BoxIns