این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

DelayedConfirmation

Demonstrates how to create a DelayedConfirmationView in your wearable app. In this sample, pressing a button on the phone app sends a message to the wearable to start a simple activity. This activity displa