این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Flashlight / Application / src / com.example.android.common / logger /

MessageOnlyLogFilter.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
package com.example.android.common.logger;
17
 
18
/**
19
 * Simple {@link LogNode} filter, removes everything except the message.
20
 * Useful for situations like on-screen log output where you don't want a lot of metadata displayed,
21
 * just easy-to-read message updates as they're happening.
22
 */
23
public class MessageOnlyLogFilter implements LogNode {
24
 
25
  LogNode mNext;
26
 
27
  /**
28
   * Takes the "next" LogNode as a parameter, to simplify chaining.
29
   *
30
   * @param next The next LogNode in the pipeline.
31
   */
32
  public MessageOnlyLogFilter(LogNode next) {
33
    mNext = next;
34
  }
35
 
36
  public MessageOnlyLogFilter() {
37
  }
38
 
39
  @Override
40
  public void println(int priority, String tag, String msg, Throwable tr) {
41
    if (mNext != null) {
42
      getNext().println(Log.NONE, null, msg, null);
43
    }
44
  }
45
 
46
  /**
47
   * Returns the next LogNode in the chain.
48
   */
49
  public LogNode getNext() {
50
    return mNext;
51
  }
52
 
53
  /**