این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
LNotifications / res / values /

dimens.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
 
4
    <!-- Default