این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

MediaBrowserService

This sample shows how to implement an audio media app that provides media library metadata and playback controls through a standard service. It exposes a simple music library through the new MediaB