این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
MessagingService / src / com.example.android.messagingservice /

MessageReadReceiver.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.messagingservice;
18
 
19
import android.app.NotificationManager;
20
import android.content.BroadcastReceiver;
21
import android.content.Context;
22
import android.content.Intent;
23
import android.support.v4.app.NotificationManagerCompat;
24
import android.util.Log;
25
 
26
public class MessageReadReceiver extends BroadcastReceiver {
27
  private static final String TAG = MessageReadReceiver.class.getSimpleName();
28
 
29
  private static final String CONVERSATION_ID = "conversation_id";
30
 
31
  @Override
32
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
33
    Log.d(TAG, "onReceive");
34
    int conversationId = intent.getIntExtra(CONVERSATION_ID, -1);
35
    if (conversationId != -1) {
36
      Log.d(TAG, "Conversation " + conversationId + " was read");
37