این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
RecipeAssistant / Application / src / com.example.android.common / logger /

LogNode.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
package com.example.android.common.logger;
17
 
18
/**
19
 * Basic interface for a logging system that can output to one or more targets.
20
 * Note that in addition to classes that will output these logs in some format,
21
 * one can also implement this interface over a filter and insert that in the chain,
22
 * such that no targets further down see certain data, or see manipulated forms of the data.
23
 * You could, for instance, write a "ToHtmlLoggerNode" that just converted all the log data
24
 * it received to HTML and sent it along to the next node in the chain, without printing it
25
 * anywhere.
26
 */
27
public interface LogNode {
28
 
29
  /**
30
   * Instructs first LogNode in the list to print the log data provided.
31
   * @param priority Log level of the data being logged. Verbose, Error, etc.
32
   * @param tag Tag for for the log data. Can be used to organize log statements.
33
   * @param msg The actual message to be logged. The actual message to be logged.
34