این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
StorageProvider / res / raw /

cat_names.txt

1
Top cat names of 2013
2
 
3
1. Angel
4
2. Charlie
5
3. Mittens
6
4. Milkshake
7
5. Oreo
8
6. Ella
9
7. Lily
10