این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
StorageProvider / res / raw /

dog_names.txt

1
Top dog names of 2013
2
 
3
1. Gus
4
2. Trapper
5
3. Finn
6
4. Bailey
7
5. Cooper
8
6. Hawkeye
9
7. Wrigley