این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
SwipeRefreshLayoutBasic / src / com.example.android.common / activities /

SampleActivityBase.java

1
/*
2
* Copyright 2013 The Android Open Source Project
3
*
4
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
* you may not use this file except in compliance with the License.
6
* You may obtain a copy of the License at
7
*
8
*   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
*
10
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
* See the License for the specific language governing permissions and
14
* limitations under the License.
15
*/
16
 
17
package com.example.android.common.activities;
18
 
19
import android.os.Bundle;
20
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
21
 
22
import com.example.android.common.logger.Log;
23
import com.example.android.common.logger.LogWrapper;
24
 
25
/**
26
 * Base launcher activity, to handle most of the common plumbing for samples.
27
 */
28
public class SampleActivityBase extends FragmentActivity {
29
 
30
  public static final String TAG = "SampleActivityBase";
31
 
32
  @Override
33
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
34
    super.onCreate(savedInstanceState);
35
  }
36
 
37
  @Override
38
  protected void onStart() {
39
    super.onStart();
40
    initializeLogging();
41
  }
42
 
43
  /** Set up targets to receive log data */
44
  public void initializeLogging() {
45
    // Using Log, front-end to the logging chain, emulates android.util.log method signatures.
46